PRC Alumni Annual Run 2020 Mini Marathon

P.R.C. Alumni Annual Run 2020&2021 Mini Marathon


 แจ้งปรับ​เปลี่ยน​รูปแบบ​การจัดงาน​วิ่ง​ประเพณี​ส.น.ป.​มินิ​มาราธอน

สืบเนื่อง​จาก​สถานการณ์​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อ​โค​วิด​19​ จึง​ส่งผล​กระทบ​ให้​การ​จัดงาน​ถูก​เลื่อน​จาก​ปี​ 2563​
มา​เป็น​ วันที่​ 12​ เมษายน​ 2564​ นั้น

ทาง​ผู้​จัด​งาน​ต้องขออภัยที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ด้วยเราตระหนัก​ถึง​ความ​ปลอดภัย​ และ​ห่วงใย​นักวิ่งทุกท่าน
ทั้ง​การ​แพร่ระบาด​เชื้อ​ไวรัส​โค​วิด​19​ และ​เผชิญ​ภัย​มลพิษ​ฝุ่น​ pm​2.5​ 
จึง​ขอ​ปรับรูปแบบ​ของ​งาน​เป็น​การวิ่ง​สะสม​ระยะทาง​ ตามอัธยาศัย​ (Virtual​ Run)​ 
โดย​ท่านสามารถวิ่งที่ใดก็ได้ และส่งผลการวิ่งของท่านตามระยะทางที่ท่านสมัครไว้

มายัง​ prcvirtualrun2020@gmail.com​
ภายในวันที่ 12​ เมษายน​ 2564​

โดยมีกำหนด​นัดหมาย​รับ​เสื้อ และเหรียญรางวัล (ท่านที่สมัครราคา 250 บาท รับเฉพาะเหรียญรางวัล)
พร้อมของที่ระลึกพิเศษ หน้ากากผ้า​นาโน สะท้อน​น้ำ​ รูป​ทรง​3D  มอบให้แก่นักวิ่งทุกท่าน

รับด้วยตนเอง

วันเสาร์​ที่​ 10 เมษายน​ 2564​
เวลา​ 10:00-18:00​ น.
สถานที่ ลาน​หน้า​โรงละคร​ โรงเรียน​ปรินส์​รอย​แยลส์​วิทยาลัย
(กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)

หรือ

จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน​ 64

พิเศษ !! ​เพื่อ​ให้​นักเรียน​เก่า​ปรินส์​รอย​แยลส์​วิทยาลัย​และ​นักวิ่งทุกท่าน​

ที่สนใจยังสามารถสมัครได้​จนถึงวันที่ 31 มี.ค.64
โดยเปิดรับเพิ่มอีก 100 ท่านเท่านั้น!! 
ค่าสมัคร 500 บาท สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- เสื้อ
- เหรียญรางวัล
- หน้ากากผ้านาโน


ลงทะเบียนออนไลน์


ทางผู้จัดงานต้องขออภัยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน และขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านมา ณ โอกาสนี้