PRC Alumni Annual Run 2020 Mini Marathon

แจ้งการโอนเงิน

 การชำระค่าลงทะเบียนฯ นั้น ให้โอนเงินผ่านบัญชี แล้วแจ้งโอนในหน้านี้ โดยกรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน พร้อมด้วยอัพโหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิก (โดยระบุชื่อนักวิ่งและงานวิ่งในบันทึกช่วยจำ) หรือรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (โดยเขียนชื่อนักวิ่งและงานวิ่งลงในสลิป)
 จากนั้นกรอกรหัสยืนยันแจ้งการโอนเงินให้ถูกต้อง แล้วคลิกที่ แจ้งการโอนเงิน หลังจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนที่ส่งมา และแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยังอีเมล

ข้อมูลการโอนเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนท่าแพ จ.เชียงใหม่
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 501 065 4105
ชื่อบัญชี นายปิติกุล นิจจุฬา