รายการงานวิ่ง

Annual Run
รายละเอียดเพิ่มเติม
PRC Alumni Run VR 2021

1 กรกฎาคม 2564
ที่ไหนก็ได้

Annual Run
รายละเอียดเพิ่มเติม
Rainy Season Run 9th

1 สิงหาคม 2564
สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

Annual Run
เร็ว ๆ นี้
งานวิ่งประจำปีชมรมวิ่งนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เร็ว ๆ นี้
จังหวัดเชียงใหม่

Active Run
รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
Active Run

มกราคม 2565
จังหวัดเชียงใหม่

Beloved Run
รายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
Beloved Run

กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดเชียงใหม่