แจ้งการโอนเงิน

    การชำระค่าลงทะเบียนฯ นั้น ให้โอนเงินผ่านบัญชี แล้วแจ้งโอนในหน้านี้ โดยกรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน พร้อมด้วยอัพโหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิก (โดยระบุชื่อนักวิ่งและงานวิ่งในบันทึกช่วยจำ) หรือรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (โดยเขียนชื่อนักวิ่งและงานวิ่งลงในสลิป)
    จากนั้นกรอกรหัสยืนยันแจ้งการโอนเงินให้ถูกต้อง แล้วคลิกที่ แจ้งการโอนเงิน หลังจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนที่ส่งมา และแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยังอีเมล

ข้อมูลการโอนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 549 2532 817
ชื่อบัญชี นายปิติกุล นิจจุฬา