แจ้งการโอนเงิน

 การชำระค่าลงทะเบียนฯ นั้น ให้โอนเงินผ่านบัญชี แล้วแจ้งโอนในหน้านี้ โดยกรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน พร้อมด้วยอัพโหลดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิก (โดยระบุชื่อนักวิ่งและงานวิ่งในบันทึกช่วยจำ) หรือรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (โดยเขียนชื่อนักวิ่งและงานวิ่งลงในสลิป)
 จากนั้นกรอกรหัสยืนยันแจ้งการโอนเงินให้ถูกต้อง แล้วคลิกที่ แจ้งการโอนเงิน หลังจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนที่ส่งมา และแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยังอีเมล

ข้อมูลการโอนเงิน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย จ.เชียงใหม่
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 253 4646 704
ชื่อบัญชี นายปิติกุล นิจจุฬา